راهنما
up center up
×

مشتریان محترم دارویی

احتراما خواهشنمد است تا تاریخ 97/12/13 کلیه بدهی های خود را با شرکت پارس ایزوتوپ تسویه نمایید. ارسال رادیو دارو تنها با تاییدیه واحد مالی صورت خواهد گرفت.

مشتریان محترم دارویی نام کاربری و رمز عبور خود را در قسمت زیر وارد نمایید.

پس از ورود از قسمت ویرایش اطلاعات مشتری اقدام به تغییر رمز عبور نمایید.